Search

Disclaimer

Deze website http://binkyprotein.nl hierna te noem (“website”) is eigendom van Binkyprotein een onderneming met als adres Aalsburg 3106 6602WS, Wijchen. Binkyprotein is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76124959   Algemeen Het onderstaande is van toepassing op de website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.   Inhoud Website: Binkyprotein behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van deze website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan de consument te hoeven doen. Aan de inhoud en correctheid van deze website is veel zorg besteedt, echter is het gebruik van en de informatie die gedeeld wordt op de website voor het risico van de consument. Ondanks alle inspanningen kan het voorkomen dat de inhoud van de website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van deze website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. Alle prijzen getoond op deze website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Binkyprotein niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Binkyprotein.   Aansprakelijkheid Binkyprotein is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) deze website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) deze website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Binkyprotein op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie. Binkyprotein is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van deze website en Binkyprotein is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot deze website wordt verkregen. Daarnaast is Binkyprotein niet aansprakelijkheid voor inhoud van deze website welke afkomstig is van derde partijen. Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Binkyprotein aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op deze website. Ondanks dat Binkyprotein er alles aan doet om misbruik te voorkomen, is Binkyprotein niet aansprakelijk voor informatie die gebruikers op deze website plaatsen. Binkyprotein controleert de inhoud die gebruikers van deze website op de website plaatsen niet, maar kan deze inhoud wel aanpassen. Indien er klachten zijn, kan Binkyprotein deze inhoud onderzoeken en waar nodig ingrijpen en de verantwoordelijke aansprakelijk stellen voor mogelijk geleden schade.   Algemene voorwaarden Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn, onder uitdrukkelijke afwijzing van alle andere voorwaarden, uitsluitend de algemene voorwaarden van toepassing zoals deze zijn te vinden op deze website. Indien u onverhoopt – om welke reden dan ook – geen kennis kan nemen van de inhoud van de voorwaarden, wordt u op eerste verzoek onmiddellijk een exemplaar toegezonden. Bij bestellingen via de site wordt u geacht kennis te hebben kunnen nemen van de tekst van deze voorwaarden.   Intellectueel Eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij Binkyprotein. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Binkyprotein is het niet toegestaan om (delen van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op deze website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook. Contact Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Binkyprotein via: info@binkyprotein.nl  

Shopping Cart
Scroll to Top