Binky Protein Logo

Kom van die stoel af!

14/02/2021

Door Binky Protein

KOM VAN DIE STOEL AF!

Hallo mijn naam is Samantha van der Kroon in 2020 ben ik afgestudeerd als Lifestyle coach aan Hogeschool Inholland. Recent ben ik gestart als PMO consultant bij De Arbodienst en naast mijn fulltime job heb ik mijn eigen bedrijf Kroon Lifestyle coaching.

Gezien de samenwerking met Binky Protein en de achtergrond en kennis die ik heb heeft Binky Protein mij gevraagd om de door mij opgedane kennis met jullie te delen. Hieronder mijn eerste blog:

Samantha blogpost

Zitten, werken, kopje koffie of thee, zitten, werken… en ga zo maar door. Helaas ontkomen we er in deze “Corona-tijd” niet aan. Doordat we geacht worden meer thuis te werken is het verleidelijk om de hele dag aan de keukentafel of achter het bureau te zitten. Om het uur of om de twee uur een kopje thee of koffiezetten is dan ook bijna de enige beweging die we krijgen. Gelukkig is het bij veel werkgevers mogelijk om tussen de middag even een frisse neus te halen om vervolgens weer de rest van de dag achter de computer te kruipen. Maar wat betekent dit nu voor onze gezondheid? In deze blog vertel ik jullie hier meer over.

Een lange periode achter elkaar zitten (sedentair gedrag) brengt enige gezondheidsrisico’s met zich mee. Het kan leiden tot een vervroegd overlijden of het ontstaan van verschillende chronische ziekten. Tegenwoordig is in veel beroepen het lang achter elkaar zitten niet te voorkomen; ongeveer een derde tot de helft van het dagelijkse zitgedrag komt door de werksituatie. Omdat er steeds meer werk geautomatiseerd wordt, is de verwachting dan ook dat sedentair gedrag alleen maar toe zal nemen.

Er wordt gesproken van sedentair gedrag als er activiteiten uitgevoerd worden die minder dan 1,5 MET (metabolic equivalent units) energie vragen. Denk hierbij aan zitten of liggen, maar zonder te slapen. Het mag niet verward worden met onvoldoende lichaamsbeweging. Het gaat hier om een bepaald soort gedrag die ook eigen risico’s kent voor de gezondheid (hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, depressie, klachten aan het bewegingsapparaat en overgewicht).

Uit onderzoek is gebleken dat meer zituren per week en meer zituren op een vrije dag een lagere vitaliteitsscore behalen. Dit geldt ook voor de taakprestatie tijdens het werk. In functies waar mensen veel moesten zitten kwam ook een hoger verzuimpercentage aan het licht dan in een functie waar weinig gezeten werd.

In Nederland staat de teller nu op 3,4 miljoen mensen die meer dan 4 uur per dag zitten tijdens het werk. Gemiddeld zit de werkende Nederlandse populatie meer dan 7 uur op een dag.

Hoeveel uur per dag mogen we dan wel zitten om de gezondheidsrisico’s zo laag mogelijk te houden? Helaas kan hier nog geen antwoord op gegeven worden. Er zijn nog geen nationale richtlijnen bekend voor het sedentaire gedrag onder volwassenen. Wel wordt er sterk geadviseerd lang zitten (achter elkaar) te beperken. Op veel kantoren wordt er al op de situatie ingespeeld door bijvoorbeeld zit-statafels aan te schaffen voor de medewerkers of wat extra tijd vrij te maken om even een wandeling te maken. Maar wat kan je zelf nu doen om het lange zitten te beperken? Hieronder volgen een aantal dingen die je kunt doen om zitgedrag te verminderen:

 

  • Sta elk uur even van je stoel op om te bewegen (drinken pakken, toiletteren, of iets anders waar je voor moet bewegen.
  • Voer elke dag gedurende 30 minuten een matig intensieve activiteit uit zoals wandelen of fietsen.
  • Maak kleine aanpassingen in je werkomgeving; zet bijvoorbeeld niet het pak sap naast je op tafel, maar laat het lekker in de kast staan zodat je op moet staan om iets te drinken te pakken of zet je prullenbakje niet onder je bureau, maar aan de andere kant van de kamer.
  • Indien mogelijk zorg voor een sta-zit bureau die je zoveel mogelijk in de sta-stand zet, hierdoor blijft de doorbloeding in je lichaam op gang en blijven je spieren actief gedurende de dag.

 Door aanpassingen zoals hierboven beschreven in kleine stappen te integreren in je dagelijkse patronen, ben je gedurende de dag meer in beweging en beperk je het aantal aaneengesloten zituren.

Dus, kom van die stoel af en zorg ervoor dat jouw zitgedrag geen invloed krijgt op jouw gezondheid!

Gerelateerde Posts

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *